5 věcí které jste nevěděli o tajemném obrazu poslední večeře

Četl jsem článek o tomto obrazu a toto mě zaujalo

  1. Magdaléna vedle Ježíše? 
Obecně přijímanou teorií je, že na obraze je Kristus a spolu s ním jeho apoštolové. Jenže při zkoumání díla některé badatele zaujala postava stojící vpravo od Ježíše, která má podle nich výrazně ženské rysy. Prý se jedná o Máří Magdalénu, která podle některých záhadologů mohla být Kristovou manželkou.
  2. Záhada zrcadlového otočení

Předmětem mnoha spekuklací je prý i počet osob na obraze. Leonardo měl údajně vše velmi dobře promyšlené a obraz je prý jakousi šifrou. Když se v počítačovém programu zrcadlově otočí, najde se po Ježíšově levici další postava, kerá má v náručí malé dítě. Na obraze prý lze také po jeho otočení najít další postavy.

  1. Skryté symboly na fresce

Kompozice fresky je předmětem mnoha dohadů. Kristus, který sedí uprostřed má tvar trojúhelníku a číslo 3 se ve variacích objevuje velmi často. Leonardo prý zároveň do malby schoval i číslo 1,618, jemuž se říká zlatý řez.

  1. Děsivé proroctví

Obraz by prý mohl ukrývat i temné proroctví o konci světa. Přímo nad sedícím Kristem je totiž podle uznávané italské vědkyně zakreslen přesný rok značící konec světa, který přijde skrze obrovskou povodeň. Datum lze ovšem přečíst až po rozluštění autorovy matematicko-astrologické šifry, což se vědkyni prý podařilo.

  1. Důkaz ateismu?

Zřejmě nejodvážnější teorii o obraze publikoval před několika lety proesor designu na milánské univerzitě Ital Mario Taddei. Podle něj Leonardo freskou vůbec neechtěl zdůrazňovat víru. Naopak. Na obraze prý není žádná svatozář, a to ani nad hlavou Krista, což bylo v té době něco naprosto unikátního. Taddei je proto předsvědčen, že Leonardo tím ve skutečnosti zdůrazňoval obyčejnost všech lidí na plátně a nenápadně naznačoval, že on sám v Boha vůbec nevěří.